Friday, December 29, 2017

ไร่ทหารสานประชา พศ. 2560 บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ. ลพบุรี


ไร่ทหารสานประชา พศ. 2560 ท่าเดื่อ ลพบุรี ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานวิจัย ลงพื้นที่วิจัย 4 จังหวัด ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บริเวณท้ายเขาจีนแล ซอยบ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเข้ารับฟังสภาพปัจจุบันและปัญหาการผลิตพืชสมุนไพร ศึกษาข้อมูลวิจัยการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี ที่ให้ที่ทำกินแก่ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นกำลังร่วมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพรสู่การตลาด พร้อมสอบถามความต้องการงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้พันสำรวย(นปก) ทหารและคณะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างดียิ่ง และได้มีโอกาสพบคณะท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้ามาร่วมสมทบเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มชาวไร่ ในวันนี้ด้วย 20/6/2560